Rekisteriseloste

Erwood Oy: Asiakasrekisterin ja työntekijärekisterin rekisteriselosteet

Henkilötietolaki (523/99) 10§

Rekisterinpitäjä

Erwood Oy

2797763-9

Jättiläisenkaari 1 A E 17, 02400 Kirkkonummi

Rekisterin asioista vastaava henkilö

Eemil Rautio

Jättiläisenkaari 1 A E 17, 02400 Kirkkonummi

0207545570

myynti (a) erwood.fi

Rekisterien nimen

 • Erwood Oy:n asiakasrekisteri
 • Erwood Oy:n työntekijärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Asiakasrekisteri – tiedot kerätään rekisteröidy suostumuksella

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • markkinointi

Työntekijärekisteri

Työsopimuksen allekirjoittaneiden henkilötietoja kerätään ja käsitellään työnantajan lakisääteisten ja työsopimuksella määriteltyjen velvoitteiden hoitamiseksi. Työsopimuslaki (2001/55, erit 2.luku)

Rekisterien tietosisällöt

Asiakasrekisteri

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Laskutus- ja maksutiedot
 • Tuote- ja tilaustiedot

Työntekijärekisteri

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Henkilötunnus
 • Palkkatiedot
 • Verotiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteri

 • Asiakkailta itseltään, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

Työntekijärekisteri

 • Työsopimuksilla

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Tietoja voidaan siirtää rekisteripitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolenvälisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. ellei se ole henkiötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Rekisterien suojaus

Manuaalinen aineisto

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelyltä. Käsittelyn kaikki vaiheet (säilyttäminen, muuttaminen, luovuttaminen, hävittäminen) tehdään suojatusti. Tietoja pääsevät tarkastelemaan vain työntekijät, joiden työtehtävä sitä vaatii.

Automaattisesti käsiteltävät tiedot

Sähköisesti käsiteltävien rekisterien tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla hyväksyttävien teknisin keinoin suojattuja. Tietoja pääsevät tarkastelemaan vain työntekijät, joiden työtehtävä sitä vaatii.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Rekisteröidyn pyynnöstä rekisterin tietoihin voidaan tehdä oikaisuja tai täydennyksiä. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia tietojen poistamista.

Tarkastamista, muuttamista tai poistamista varten rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

Erwood Oy

Eemil Rautio

myynti (a) erwood.fi

0207545570

Tietosuojailmoituksen muuttaminen

Erwood Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä sivustollaan. Muutoksen voivat perustua myös lainsäädännön muuttamiseen.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 4.5.2020